Dil Seçiniz
    EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

Ilısuyu Tanıyalım

Ihlara Akar Hotel Sizlere Rehberlik Ediyor.

ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak kasaba içerisindeki Melendiz çayı üzerinde kurulan, kuru kayma üç gözlü taş köprü ve hemen yanında bulunan tarihi hamamın roma dönemi eseri olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında kasabanın alt kısımlarının insan eli ile kazılmış mağaralarla inşa edilmesi, Ihlara vadisinin devamı niteliğinde olması, kasabanın güney yamaçlarında Bizans kiliselerinin de mevcut olması kasabanın Romalılar döneminde kurulmuş olduğunu göstermektedir. Kabanın Musalı ve çavuşlu mevkilerinde İslami ve Bizans devirlerine ait mezarlar, mescit, küçük kilise ev kalıntıları vardır. Bunlardan başka kasabanın batı tarafından başlayarak çat mevkiinin doğusuna kadar mağara, kilise mezar Zaire depoları mesken yerleri, yer altı tünelleri ve sığınaklar görülmektedir. Kasabanın batısında vadinin kuzey yamaçlarında kayabaşı denilen mevkide muhtelif milletlere ait paralar, mezarlarda gözyaşı şişeleri, vazolar ve harabelerde küplerin bulunduğu söylenmektedir. Kasabanın kuzey doğusunda meşelik orman arazisinin içinde bir taş lahit vardır. Bu lahitin Romalılar devrine ait olduğu tahmin edilmektedir. Kasaba Ilısu isminin burada bulunan Ilık su kaplıcalarından almaktadır. COĞRAFİ YAPI Ilısu Kasabası Aksaray’ın 35 Kilometre doğusunda bulunan Güzelyurt İlçesine bağlıdır. İçerisinden geçen Melendiz Çayı kasabaya ayrı bir canlılık verir. Kasaba vadinin dik ve yüksek kayalardan teşekkül eden Kuzey ve Güney yamaçlarına kurulmuştur. Batısında Ihlara kasabası güneyinde Kitreli Kasabası, doğusunda Çardak ve Mahmutlu köyleri kuzey doğusunda Güzelyurt ilçesi kuzey Batısında Belisırma köyü ile komşudur. Kasabada iç Anadolulun karakteristik bozkır iklimi hüküm sürmektedir.